Koopwoning en scheiding: wat zijn de gevolgen?

Partners die gaan scheiden, worden niet alleen met emotionele maar ook met financiële vraagstukken geconfronteerd. Zeker als er sprake is van een koopwoning, kunnen de gevolgen veel impact hebben.

Belangrijk is om vast te leggen wat de bedragen zijn die de partners elk voor zich hebben geïnvesteerd in de koopwoning. Bij overwaarde, maar ook bij een dalende prijs is het belangrijk om dit duidelijk te hebben vastgelegd.

Daarnaast moet er worden vastgesteld welke rente er bij een scheiding over deze bedragen wordt vergoed aan de ander. Hoewel de timing raar lijkt, is het verstandig om dit  al direct bij aankoop van het huis te laten vastleggen. Beter nog is om dit soort afspraken bij aanvang van het samenwonen of huwelijk te regelen. Dat kan door middel van een notariële akte, waarin de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden voor een partnerschap of een samenleving worden opgesteld.

Wie blijft er in het koophuis wonen?

Natuurlijk speelt ook de vraag of één van de partners in het huis zal blijven wonen en zo ja, welke dat is. Mocht daarover geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de rechter de koopwoning in de meeste gevallen toewijzen aan degene die de kinderen verzorgt. Zijn er geen kinderen, dan geldt veelal dat de meest draagkrachtige partner het huis behoudt. Het is belangrijk dat de woning ook daadwerkelijk aan de achterblijvende partner door middel van een notariële akte wordt geleverd.

Inzicht in de financiële toekomst is voor beide (ex) partners het belangrijkste wanneer er sprake is van een – op handen zijnde – scheiding. Wat zijn de financiële rechten plichten van beiden? Wat is de hoogte van de alimentatie en hoelang wordt deze betaald? Inzicht in de alimentatie en de nieuwe woonsituatie zijn immers het vertrekpunt voor de verdere onderhandelingen.

Na scheiding ook testament aanpassen

In de hectiek die een scheiding met zich meebrengt, wordt vaak vergeten om het testament aan te passen. Dit kan tot schrijnende situaties leiden wanneer één van de partners komt te overlijden en de ex-partner nog steeds als erfgenaam is aangewezen.

Door gebruik te maken van een HypotheekProf wordt de kans op dergelijke situaties minimaal. Verder kan hij beide ex-partners helpen een goed inzicht te krijgen in hun inkomen en vermogen, zodat ze weten waar ze na hun scheiding financieel aan toe zijn.