ZZP hypotheek

Een ZZP hypotheek afsluiten is vaak lastig. In vrijwel alle gevallen moet u als zelfstandige zonder personeel tenminste drie jaar cijfers kunnen overleggen om in aanmerking te komen voor een ZZP hypotheek. En die cijfers moeten goed zijn, anders is de hoogte van de maximale hypotheek ontoereikend voor de aankoop van een huis.

Bij het berekenen van een ZZP hypotheek gaan de meeste financiers uit van de nettowinst (omzet minus kosten) over de drie recente jaren van uw werkzaamheden als ZZP. Op basis van deze cijfers en een staffel wordt uw ZZP inkomen berekend. In de staffel telt het meest recente jaar drie keer mee, het jaar ervoor twee keer en het jaar daarvor één keer.

Rekenvoorbeeld ZZP hypotheek

  • Nettowinst jaar 1: € 20.000 x 1 = € 20.000
  • Nettowinst jaar 2: € 35.000 x 2 = € 70.000
  • Nettowinst jaar 3: € 50.000 x 3 = € 150.000

Uw ZZP jaarinkomen dat het uitgangspunt is voor het berekenen van uw maximale hypotheek komt dan op 240.000 / 6 =  € 40.000.

ZZP hypotheek met NHG

Wilt u een ZZP hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten? Dan geldt de nettowinst van het laatste jaar als maximum inkomen. Dit bedrag wordt gebruikt als norm voor het berekenen van de ruimte voor uw ZZP hypotheek.

Korter dan drie jaar ZZP

Bij een ZZP hypotheek zonder NHG geldt dat, als er nog geen drie jaaroverzichten zijn maar er wel een onderbouwde prognose kan worden overlegd, de aanvraag voor uw ZZP hypotheek ook in behandeling wordt genomen.

ZZP hypotheek en andere geldzaken

Als u een ZZP hypotheek wilt afsluiten, doet u er verstandig aan om ook naar alle andere inkomstenvraagstukken en vermogensaspecten te kijken. Omdat u te maken heeft met instabiele inkomsten, is het verstandig om reserves aan te leggen voor minder goede tijden. Ook bouwt u niet standaard pensioen op en moet u zelf maatregelen treffen als u zich wilt verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. De kosten van uw ZZP hypotheek moet u goed meewegen in dit totaalplaatje.

Financiers houden hiermee over het algemeen echter geen rekening, zij bepalen uw mogelijkheden enkel op basis van het netto resultaat. Vaak is een maximale lening op langere termijn echter helemaal niet interessant of voordelig. Daarom is het belangrijk om deskundig en verantwoord advies in te winnen.

Eigen huis en BV: hypotheek zelf regelen?

U hebt een eigen BV en wilt een huis kopen. Dan kunt u uw hypotheek op meer manieren regelen dan iemand in loondienst. Bijvoorbeeld door de hypotheek bij uw BV af te sluiten. Of door uw BV de woning te laten kopen -al dan niet met een hypotheek- en het huis van de BV te huren.

Als u uw hypotheek bij uw eigen BV afsluit, geniet u dezelfde rechten -hypotheekrenteaftrek- als elke andere eigenaar van een hypotheek. Uw BV wordt echter wel belast over de rente winst uit de lening die is verstrekt. Ook wanneer u uw huis huurt van uw BV, moet u rekenen op kosten vanwege winstbijtelling door de waardevermeerdering van het pand en natuurlijk de OZB. Wel kunt u bepaalde kosten afschrijven.

Ook hypotheek uit BV moet worden terugbetaald!

Houd er rekening mee dat elke lening -dus ook een hypotheek vanuit uw BV naar privé- op enig moment moet worden terugbetaald. Dat kan dilemma’s of lastige situaties veroorzaken als u uw bedrijf wilt verkopen of liquideren en er privé geen kapitaal tegenover de hypotheek staat. En bij een faillissement bestaat het risico dat u wordt beticht van onbehoorlijk bestuur als uw BV uw hypotheek heeft gefinancierd.

De mogelijkheden om een hypotheek te financieren vanuit een BV kennen veel nuances. In sommige gevallen is het als DGA beter om bijvoorbeeld een hoger inkomen uit de BV te halen en de hypotheek privé af te sluiten. Wat voor u het beste scenario is, hangt af van zowel uw zakelijke als uw privé-situatie.

Hoe u het ook regelt, als u een BV hebt, is het verstandig om zowel inkomens- als vermogensvragen permanent te monitoren. Een integraal financieel plan is daarbij een uitstekend hulpmiddel. Ook als u overweegt om uw hypotheek vanuit uw bedrijf te financieren.